O equipo directivo, monitoras e profesoras son conscientes de que a súa acción educativa no Club está subordinada aos intereses dos pais que deciden confiarlles esta parte do seu labor formativo no ámbito do tempo libre. Por este motivo, desde o club foméntase a continua participación dos pais e das nais a través de conversacións periódicas e da organización de actividades específicas para eles.

Os pais, por tanto, son a clave do Club, e por iso hai unha lóxica amizade entre as monitoras e as familias que fai tremendamente eficaz a educación de cada filla.

O trato frecuente dos pais co club e con outros pais en plans, conferencias, coloquios ou festas familiares, fai posible un clima de confianza e logra que Belmar sexa unha prolongación da familia onde todos senten a gusto.

Titorías personalizadas

O obxectivo das entrevistas cos pais é asegurar a unidade de acción educativa necesaria para que a formación que se imparte ás asociadas de Belmar sexa verdadeiramente eficaz. Os temas para tratar nestas conversacións serán os propios desas idades: educación para o esforzo, vida de fe, educación en valores, amizades, solidariedade... Para maximizar a súa eficacia, aconséllase que estas entrevistas entre pais e preceptores prodúzanse con periodicidade.

Actividades para pais e familias

Desde o Club organízanse actividades para pais, nais ou todas a familia.

Actividades para pais e familias

Ligazóns recomendadas

IR AO INICIO