A experiencia demóstrao: un campamento xuvenil nunca se esquece, deixa pegada en pequenas e maiores.

VERÁN 2016

O CAMPAMENTO COMO ESPAZO LÚDICO E FORMATIVO

Durante os meses de vacacións, o CLUB FAMILIAR organiza campamentos para as distintas idades. Hai moitas posibilidades para que, de modo creativo e divertido, as nosas fillas gozar á vez que se aproveitan os espazos lúdicos como ocasións de aprendizaxe e desenvolvemento da súa personalidade: afectiva, proactiva e intelectual. Nos campamentos adquírense valores cristiáns, gañan en autonomía, poñen en xogo as súas aptitudes e consolidan amizades.

Todo un proxecto de formación humana e cristiá que enriquece o labor que se realiza dentro da familia e que está avalada pola Prelatura do Opus Dei.

Campamentos Belmar

Intelixencia múltiple e creatividade

Toda persoa posúe diversas intelixencias. Os deportes e actividades axudan a coñecer a heteroxeneidade e cada unha aprende partindo das súas posibilidades, facilitando o desenvolvemento óptimo das súas posibilidades.

A creatividade trabállase transversalmente en numerosas actividades, e é outra gran base que sustenta todas as dinámicas e actividades dos distintos campamentos.

Campamentos Belmar

Socialización e traballo en equipo

Relacionarse con outras persoas exercendo o respecto, a tolerancia, a capacidade de diálogo e a sensibilidade social e axudarlles a descubrir o valor da amizade.

O traballo en equipo será un factor esencial no desenvolvemento de todos os campamentos.

Campamentos Belmar

Taller de valores e formación cristiá

Salientamos os valores como base do desenvolvemento da persoa e impartimos formación cristiá que está encomendada á Prelatura Opus Dei. En todos os campamentos ofrécese un programa de charlas impartidos por preceptoras e platicas dirixidas por sacerdotes.

IR AO INICIO