Belmar é un centro educativo de actividades no tempo libre, dirixidas a nenas de 6 a 18 anos e as súas familias, cun proxecto formativo que busca axudar aos pais na súa misión de educadores, nun ambiente alegre, divertido e familiar.

Belmar comezou hai máis de 25 anos en Pontevedra promovido por un grupo de pais da nosa cidade. É un centro educativo para nenas e mozas estudantes, que realiza actividades durante o tempo libre, apoio no estudo e orientación individual para o desenvolvemento da personalidade.

O tempo libre é un momento de gran transcendencia educativa. E é precisamente nese tempo onde aprenden a usar a súa liberdade, e por tanto, a definir a súa personalidade.

Este proxecto educativo trabállase conxuntamente cos pais e a eles ofréceselles ademais axuda e asesoramento na formación das súas fillas.

Obxectivos do Club

  • Potenciar a propia personalidade
  • Adquisición de hábitos de estudo e traballo
  • Convivencia e solidariedade
  • Cultivo de afeccións persoais
  • Deportivas e de tempo libre
  • Valores éticos
IR AO INICIO